Home
Domov Kronika Projetky 2% Z DANE O nás Kontakt

MC VČIELKA
ZŠ Rozkvet 2047
017 01 Pov. Bystrica
vcielka_logo.gif, 2,8kB
tel: 0949 391 530
Kde nás nájdete...

najdete-nas-na-facebooku150.png, 4,2kB


Mesto Považská Bystrica poskytlo MC Včielka finančnú dotáciu.

Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým darcom 2% dane.
Peniaze budú použité na nájomné.
MDPT

Projekty - Jedno kliknutie

Projekt "Informácie pre matky na jedno kliknutie"

Termín realizácie: máj 2006 – december 2006

Regionálny informačný portál pre ženy

Prvým cieľom projektu je vytvoriť zaujímavý a prehľadný regionálny informačný portál pre ženy - matky, ktorý im poskytne množstvo súhrnných informácií, kontaktov, návodov z rôznych oblastí života – zdravia, výchovy, práce, taktiež informácie o Materskom centre VČIELKA. Súčasťou portálu bude i diskusné fórum „Mamy radia mamám“ a možnosť internetovej diskusie k aktuálnym témam, elektronická inzercia (burza detského oblečenia, kočíkov, hračiek, doplnkov pre deti...), internetový obchod s drobnými darčekovými predmetmi. Chceme tak sprístupniť ženám aktuálne informácie z regiónu, ktoré sa ich priamo, či nepriamo dotýkajú v ucelenej forme. Umožníme ženám naučiť sa a čo najviac využívať modernú formu komunikácie a hľadania informácií prostredníctvom internetu, aby ich to čo najmenej zaťažovalo fyzicky i časovo.

„Rady pre matky s novorodencami“

Ďalším cieľom projektu je vytvorenie informačného CD „Rady pre matky s novorodencami“. CD dostane každá žena, ktorá porodí v považskobystrickej nemocnici. Obsahom budú dôležité informácie pre matky s novonarodenými deťmi, kontakty na lekárov, odborných špecialistov, na poradkyne dojčenia, typy na vhodné odborné publikácie, informácie o materských centrách, odkazy na webové stránky.

„Aktivity MC Včielka“

Zo vzdelávacích aktivít a samofinancujúcich aktivít v materskom centre vytvoríme multimediálne CD „Aktivity MC Včielka“, ktoré bude slúžiť pre informovanie žien i verejnosti a pre styk s potencionálnymi sponzormi z regiónu Považská Bystrica. CD bude venované vzdelávacím aktivitám v Materskom centre Včielka v roku 2005 – 2006, bude obsahovať bohatú fotogalériu, zápisy z každej akcie a krátke videozáznamy.

Plán projektu:

 1. príprava textov a podkladov pre obsah informačného portálu
 2. nákup a štúdium odbornej literatúry
 3. výber vhodného webhostingu a softwaru pre tvorbu informačného portálu a webovej stránky, multimediálnych CD
 4. nákup webhostingu, softwaru, vlastnej domény II. rádu
 5. zber informácií a spolupráca s ďalšími organizáciami a inštitúciami v regióne(Úrad práce, Mestský úrad Považská Bystrica, Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, detskí lekári, psychológovia, podnikatelia, ...)
 6. spustenie informačného portálu pre ženy
 7. spustenie novej stránky MC Včielka
 8. medializácia a spropagovanie webu v regióne - regionálne printové médiá, regionálne televízie, rozhlas
 9. príprava textov a podkladov pre CD
 10. softwarová príprava informačných CD
 11. výroba informačných CD
 12. distribúcia informačných CD
 13. dopĺňanie databáz pre internetovú ponuku služieb, permanentná aktualizácia informačného portálu a stránky MC Včielka

Rozpočet projektu:

Suma získanej dotácie: 235.800,-
Spolufinancovanie (MC Včielka): 83.900,-
Celkový rozpočet: 319.700,-

Priebeh realizácie projektu máj 2006 - december 2006.

Výstupy projektu

     Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.


Domov| Pripravujeme| Poradne| Kronika| Projekty| 2% z dane| O nás| Kontakt
© 2004-2022 MC VČIELKA   mcvcielka@mcvcielka.sk