Home
Domov Kronika Projetky 2% Z DANE O nás Kontakt

MC VČIELKA
ZŠ Rozkvet 2047
017 01 Pov. Bystrica
vcielka_logo.gif, 2,8kB
tel: 0949 391 530
Kde nás nájdete...

najdete-nas-na-facebooku150.png, 4,2kB


Mesto Považská Bystrica poskytlo MC Včielka finančnú dotáciu.

Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým darcom 2% dane.
Peniaze budú použité na nájomné.

Projekty - EQUAL

Projekt "Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac..“ – materské centrá pri presadzovaní princípu rovnosti príležitostí na trhu práce

Trvanie projektu: október 2005 – jún 2007

Projekt bol vytvorený v spolupráci troch neziskových inštitúcií, ktoré založili rozvojové partnerstvo „Veneta“:
1. Únie materských centier (12 materských centier + manažujúci tím)
2. Inštitút pre verejné otázky (výskumná časť projektu)
3. Akadémia vzdelávania (vzdelávacia časť projektu)

Kľúčovou charakteristikou projektu je snaha o dodržiavanie princípu rovnosti v príležitostiach mužov a žien na trhu práce vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach, projekt je nadnárodný a je súčasťou celoslovenskej kampane Únie materských centier „Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom“. Realizácia projektu zasahuje tri úrovne:
1. Využitie skúseností žien - matiek a mladých rodín prostredníctvom sociologického výskumu v materských centrách. Projekt chce podať užitočné informácie o príčinách porušovania rovnosti príležitostí na trhu práce a ľudí s rodičovskými povinnosťami a hľadať možnosti ich odstraňovania cez legislatívny proces. Garanciu nad výskumom má Inštitút pre verejné otázky.
2. PR aktivity vlastné materským centrám. PR aktivity sú zamerané na senzibilizáciu zamestnávateľov a verejnosti k situácii žien s maloletými deťmi, motivácia zamestnávateľov k vytváraniu prorodinnej kultúry vo firmách. Garanciu prevzala Akadémia vzdelávania.
3. Tretia úroveň bezprostredne súvisí s programom v materských centrách. Zámerom je zriadenie kioskov trhu práce, poradenstvo a vedenie edukačného programu pre akceptovanie rôznorodosti ako výhody.

ženy Výsledky sociologického výskumu a výskumu IVO sú spracované v štúdii Matky na trhu (práce a života) editoriek Lýdie Marošiovej a Sylvie Šumšalovej. Predkladaná výskumná štúdia obsahuje správy z troch empirických výskumov – výskumu verejnej mienky, výskumu medzi zamestnávateľmi a participatívneho výskumu. Prináša aktuálne dáta vypovedajúce o situácii žien na Slovensku, ktoré sú matkami maloletých detí (v tejto štúdii pod nimi rozumieme deti vo veku do 12 rokov). Ponúka tri optiky na jeden fenomén – pracovné príležitosti a pracovné podmienky matiek, a to pohľad cez verejnú mienku, zamestnávateľov a samotné matky s maloletými deťmi. Sleduje cieľ zvýšiť informovanosť verejnosti o rovnosti, resp. nerovnosti príležitostí žien (matiek) a mužov na Slovensku. Nenárokuje si pritom na vyčerpávajúcu analýzu a interpretáciu súčasnej (zložitej) situácie matiek maloletých detí či už v rodinnom alebo v pracovnom kontexte.

Každé materské centrum zriadilo vo svojich priestoroch tzv. kiosk trhu práce pre mamy . V našom kiosku práce prostredníctvom nástenky a internetu poskytujeme aktuálne informácie o pracovných príležitostiach, voľných pracovných miestach, o možnostiach zvyšovania si kvalifikácie, získavania nových znalostí a o prorodinnej kultúre zamestnávateľov. Mamičky si môžu vyhľadať pracovné ponuky v týždenníkoch Považský OBZOR a Profesia. Ponúkame zdarma prístup na internet a prácu s počítačom, poradíme, ako napísať životopis, kde na internete hľadať prácu, ponúkame kontakty na vzdelávacie kurzy pre mamy. Našou snahou je podporiť matky pri aktívnom hľadaní práce a pomôcť im rýchlo sa zorientovať na trhu práce, najlepšie ešte pred ukončením materskej dovolenky.

V rámci projektu uskutočňujeme workshopy, diskusie a prednášky s odborníkmi. Súčasťou projektu je aj edukačný program v materskom centre, ktorého obsahom budú diskusné kluby o výchove detí, hry pre deti so zameraním na rozvíjanie znášanlivosti a rešpektu voči rozdielom prostredníctvom špeciálneho leporela, hudby a dramatického stvárnenia. Realizujeme kultúrno-spoločenské podujatia, pravidelné tvorivé dielne pre deti i rodičov a vzdelávacie programy pre rodičov.

Akcie a činnosti realizované v rámci projektu

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.Domov| Pripravujeme| Poradne| Kronika| Projekty| 2% z dane| O nás| Kontakt
© 2004-2022 MC VČIELKA   mcvcielka@mcvcielka.sk