Home
Domov Kronika Projetky 2% Z DANE O nás Kontakt

MC VČIELKA
ZŠ Rozkvet 2047
017 01 Pov. Bystrica
vcielka_logo.gif, 2,8kB
tel: 0949 391 530
Kde nás nájdete...

najdete-nas-na-facebooku150.png, 4,2kB


Mesto Považská Bystrica poskytlo MC Včielka finančnú dotáciu.

Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým darcom 2% dane.
Peniaze budú použité na nájomné.

Projekty - Ihrisko

Detské ihrisko pri Materskom centre Včielka

Tento projekt sa uskutoční vďaka grantovému programu "Šanca pre váš región" Konta Orange, n.f.
a podpore Mesta Považská Bystrica


Termín začiatku realizácie projektu: október 2005
Ukončenie I. etapy : jún 2006
Termín ukončenie projektu: október 2006
Informácie o projekte

Materské centrum funguje od septembra 2004 v nových priestoroch v rámci Základnej školy Rozkvet v Pov.Bystrici. Okolie školy je veľmi priestranné a napriek tomu, takmer neupravené. Aj po školskom vyučovaní sa tu však stretávajú deti rôznych vekových skupín, mamičky s deťmi, ktoré navštevujú materské centrum, ale i mamičky s deťmi, ktoré do materského centra nechodia. Sídlisko Rozkvet je najväčším sídliskom v meste a zároveň sídliskom s najväčšou koncentráciou mladých rodín a detí. Priestoru pre bezpečnú, zaujímavú hru detí vonku je tu však veľmi málo. Chýba oddychová zóna, kde by sa rodiny a najmä mamičky s kočíkmi mali kde poprechádzať, posedieť, nechať deti vyšantiť.

Materské centrum sa nachádza na trase, ktorá vedie k lesu nad sídliskom, kam počas víkendu chodievajú obyvatelia sídliska na prechádzky. Preto by sme radi začali pri materskom centre budovať detské ihrisko, s lavičkami, hojdačkami, najskôr pre úplne malé deti, s postupným rozširovaním ihriska a jeho zariadenia aj na deti väčšie. Blízkosť ihriska pri mat.centre a základnej škole umožní pravidelne sa starať o jeho čistotu napr. aj žiakmi ZŠ, rozširovať výsadbu okolia tohto ihriska rodičmi z materského centra, aby tu postupne vznikla "oddychová oáza" najmä pre najmenšie deti a ich rodičov.

Zakúpením jednoduchej prvej zostavy, ktorá by vyhovovala všetkým bezpečnostným normám by sme začali toto ihrisko budovať. Montáž, vytvorenie ďalších-napr.drevených doplnkov a lavičiek by sme zrealizovali s pomocou rodičov z materského centra.

Ciele:

1.Vytvoriť malým deťom na sídlisku Rozkvet a ich rodičom príjemné miesto na relax a hru
2.Vytvoriť návštevníkom MC miesto pre hru v exteriéri
3.Rozšírenie aktivít MC na exteriér- pobyt vonku, hry vonku, rozvíjanie vzťahu k prírode deťom zo sídliska
4.Zapojiť staršie deti-žiakov do starostlivosti o okolie školy
5.Zapojiť rodičov do dobrovoľníckych prác na úprave okolia MC
6.Motivovať podnikateľov a obyvateľov mesta k dobrovoľníckym prácam a sponzoringu


Aktivity:
1.Zakúpenie vhodnej zostavy ihriska

Základnú zostavu ihriska by tvorila pružinová hojdačka( resp. prenosná hojdačka na drevenej konštrukcii), ktorá by sa dala na noc uschovať v MC, prevažovacia hojdačka a zostava so šmýkaľkou. Ďaľšou súčasťou ihriska budú doplnkové zostavy a hračky - uzatvárateľné pieskovisko s hračkami, lopty, smetné koše, hrací domček a pod.

2.Zorganizovanie brigády na osadenie ihriska

Zakúpenú zostavu bude potrebné zabetónovať do zeme, aby bola pevná a zabezpečená proti zničeniu. Materiál by sme chceli sponzorsky získali od podnikateľov a práce by urobili šikovní otcovia detí z materského centra.

3.Úprava zelene v okolí ihriska a inštalovanie lavičiek

Lavičky by sme chceli získať sponzorsky- len veľmi jednoduché- povrchovú úpravu, nalakovanie, prípadne zafarbenie by sme si spravili svojpomocne v MC- mamičky a pracovníci na aktivačné práce, ktorých máme z Úradu práce , soc.vecí a rodiny. Farby a laky by nám sponzorsky darovala firma, ktorá nám už v minulosti takýto materiál sponzorsky poskytla.
Výsadba a úprava zelene by sa realizovala s pomocou žiakov ZŠ a zo sponzorsky poskytnutých sadeníc- trvaliek. Tiež by sa tu zapojili mamičky a deti z mat.centra, ktoré si veľmi radi vyskúšajú sadenie v záhradke a budú sa môcť tešiť z výsledkov. Deti takto od malička môžu začať budovať svoj vzťah k prírode, naučiť sa oceniť krásy záhrady, spoznať bližšie rastlinky a spolu s mamami, ktoré na sídlisku nemajú možnosť vyskúšať si pestovanie v záhrade sa tomuto naučiť.

4.Slávnostné otvorenie ihriska

Mat.centrum zorganizuje slávnostné otvorenie prvej časti ihriska, spojené so súťažami pre rodiny, hrami pre deti, občerstvením. Za účasti reg.médií budeme informovať o výsledku celého projektu, poďakujeme oficiálne všetkým sponzorom a dobrovoľníkom, ktorí s výstavbou ihriska pomohli a vyzveme na pokračovanie tohto projektu s pomocou ďalších ľudí a organizácií v meste.

5. Kampaň v regionálnych médiách

Počas celého projektu- realizácie výstavby ihriska budeme pravidelne informovať v reg.médiách o projekte, vyzývať na pomoc pri jeho budovaní a zverejňovať mená sponzorov.

Predbežný rozpočet

Položka Potrebné financie
Zostava so šmýkaľkou 41 000
Pružinová hojdačka 15 000
Prevažovacia hojdačka 15 000
Lavičky 2 ks 2 000
sadenice 2 000
Detský domček 8 000
Detské pieskovisko 1 500
Doplnkové hračky 2 000
Farby, laky, malta 5 000
Smetné koše 3 000
Celkom 94 500

Brigáda 29.4.2006 a 6.5.2006

28. mája 2006 - Slávnostné otvorenie detského ihriska

Súčasný stav ihriska

Domov| Pripravujeme| Poradne| Kronika| Projekty| 2% z dane| O nás| Kontakt
© 2004-2022 MC VČIELKA   mcvcielka@mcvcielka.sk