Home
Domov Kronika Projetky 2% Z DANE O nás Kontakt

MC VČIELKA
ZŠ Rozkvet 2047
017 01 Pov. Bystrica
vcielka_logo.gif, 2,8kB
tel: 0949 391 530
Kde nás nájdete...

najdete-nas-na-facebooku150.png, 4,2kB


Mesto Považská Bystrica poskytlo MC Včielka finančnú dotáciu.

Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým darcom 2% dane.
Peniaze budú použité na nájomné.

Projekty - Knihy

Projekt "Knihy pre mamy"

Prostredníctvom Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation chceme zakúpiť literatúru, vďaka ktorej sa budú môcť aktívne členky materského centra vzdelávať- učiť sa pracovať s dobrovoľníkmi a motivovať ich k dobrovoľníckej práci, aby sa medzi ženy aktívne pracujúce v materskom centre zapojilo čo najviac nových mamičiek.

Poznaním určitých zákonitostí, súvislostí a zákonov sa činnosť MC môže zlepšovať a umožní to predchádzať problémom a konfliktom. Ako medzi ľuďmi, tak i vo formálnych úradných veciach.

Literatúra určená a sprístupnená návštevníkom MC formou knižnice umožní ženám prístup k rôznym knižným informáciam, ku ktorým by sa inak možno vôbec nedostali, alebo by si knihy nemohli dovoliť zakúpiť, umožní ženám hľadať odpovede na svoje otázky z materstva a rodičovstva. Informované a poučené mamičky môžu tak lepšie zvládať každodenné i mimoriadne situácie spojené s materstvom a rodičovstvom a do určitej miery napomáhajú aj prevencii v rodinách.

Cieľové skupiny
Projektom chceme osloviť dve cieľové skupiny. Prvá skupina kníh je určená aktívnym členkám materského centra, ktoré ho vedú. Má im pomáhať najmä pri práci s návštevníčkami - mamičkami, pri získavaní prostriedkov na činnosť MC a rozvíjaní samofinancujúcich aktivít. Druhá skupina kníh je určená na budovanie knižnice pre mamičky knihami najmä o výchove detí, psychológie, ktoré si v MC môžu zapožičiavať.

Knižnica je prístupná každej mamičke(oteckovi) alebo návštevníkom MC

Literatúra pre členky MC:
- prístupná tiež formou knižnice na samovzdelávanie doma
- získavanie námetov na samofinancujúce aktivity
- dodržiavanie a znalosť potrebných zákonov pri činnosti MC

Diskusný klub
Raz mesačne by sa na určitú tému pod vedením niektorej z matiek konali diskusné kluby na vopred určenú tému, ktorou by boli určité knihy, resp. problematika v knihe opisovaná. Ženy by si mohli vymieňať názory na tieto témy, učili by sa argumentovať a porovnávať svoje pochopenie danej problematiky s pochopením iných, vymieňať navzájom protichodné alebo rovnaké názory. Podľa záujmu by sa diskusný klub rozbehol pod vedením tej istej ženy, neskôr by sa ženy v stanovení témy a vedenia diskusie obmieňali, bude to chcieť určitý čas, aby si na takúto formu zvykli.

Vedenie knižnice
Za vytvorenie zoznamu, vydávanie kníh, sledovanie navrátenia, pridelenie čísel bude zodpovedná jedna osoba- nová mamička/ dobrovoľníčka, ktorá sa takto bude môcť aktívne podieľať na chode MC relatívne nenáročnou formou.

Vďaka projektu bola knižnica MC Včielka rozšírena o knihy:
160 her a cvičení pro první tři roky života dítěte, P.Warner
Hrajme sa s najmenšími, J. Silberg
Hry pro maminky s dětmi, J.Hanštachová
Jak naučit děti hodnotám, L.R.Eyrovci
Jak ochránit svoje dítě, M.Elliottová
Jak se žije dětem s postižením, H.Chvátalová
Kniha na celý rok, A.Wilkesová
Malá povzbuzení pro mámy a táty, Chvátalová
Nápady pro maminky na mateřské dovolené, H.Doležalová
Nejlepší rada jakou jste kdy dostali aneb encyklopedie rodičovství, S.Lee
Po dobrém nebo po zlém, Z.Matějček
Proč jsou šťastné děti šťastné, S.Biddulph
Rodinné tajomstvo, J.Dradshaw
Umenie výchovy, Dr. R. Posse, Dr. J. Mezgosa
Veľká kniha o matke a dieťati, E. Fenwicková
Žijte 7 návyků, Buďte odvážní a změňte se, S.R.Covey

Projekt bol podporený sumou 4142,- Sk.Domov| Pripravujeme| Poradne| Kronika| Projekty| 2% z dane| O nás| Kontakt
© 2004-2022 MC VČIELKA   mcvcielka@mcvcielka.sk