Home
Domov Kronika Projetky 2% Z DANE O nás Kontakt

MC VČIELKA
ZŠ Rozkvet 2047
017 01 Pov. Bystrica
vcielka_logo.gif, 2,8kB
tel: 0949 391 530
Kde nás nájdete...

najdete-nas-na-facebooku150.png, 4,2kB


Mesto Považská Bystrica poskytlo MC Včielka finančnú dotáciu.

Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým darcom 2% dane.
Peniaze budú použité na nájomné.

Kronika 2007

29.11.2007 - ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ
Prednáška - MC Včielka


29.11.2007
Školská zrelosť

29.11.2007
Školská zrelosť

29.11.2007
Školská zrelosť

29.11.2007
Školská zrelosť

Vo štvrtok - 29. novembra 2007- sa v Materskom centre Včielka opäť stretli mamičky, aby si vypočuli zaujímavú prednášku o tom, kedy je dieťa schopné a teda zrelé nastúpiť do školy. So všetkými kritériami školskej zrelosti ich odborne oboznámila a mnohé otázky zodpovedala Mgr. Janka Karasová.
Školská zrelosť je pojem, ktorý zahŕňa v sebe súbor jednotlivých zložiek vo vývine dieťaťa, ktoré mu umožnia bez väčších problémov zvládnuť každodenné povinnosti v 1. ročníku základnej školy.
V čase od 15.1. do 15. 2. jednotlivé školy uskutočňujú zápis prvákov do školy pre nasledujúci školský rok. Každé dieťa, ktoré k 31.8. dosiahne vek 6-tich rokov, je rodič podľa zákona povinný zapísať do školy. Pani Karasová vysvetlila dôležitosť tohto okamihu pre každé dieťa. Na zápis je potrebné prísť v každom prípade. Teda aj vtedy, ak rodič váha, či dieťa k septembru skutočne do školy nastúpi. Od zápisu k začiatku školského roku je ešte veľa času, počas ktorého mnohé deti ešte stihnú "dozrieť " na školu, t. j. zlepší sa ich predpoklad, že školské povinnosti budú zvládať úspešne. Do 30.6. je možné v danej ZŠ, kde bolo dieťa zapísané, žiadať písomne o odklad školskej dochádzky.
Školskú zrelosť p. Karasová rozdelila na citovú, telesnú a sociálnu zrelosť. Teda - dôležité je, či je dieťa telesne zdravé, primerane hravé, zvedavé a spoločenské. Každá táto zložka je rovnako dôležitá.
Telesnú zrelosť posudzuje detský lekár. dieťa musí dosiahnuť potrebnú hmotnosť a výšku, nesmie bývať často choré. Dieťa čaká pri vstupe do základnej školy pravidelná záťaž spojená s ranným vstávaním, nosením aktovky, chodením do a zo školy, obsedením v lavici. Posudzuje sa tiež osifikácia zápästných kostičiek, aby bolo dieťa schopné zvládnuť písanie.
Sociálna zrelosť, alebo nazývaná aj psychická, sa prejavuje určitým stupňom samostatnosti a nezávislosti dieťaťa od rodičov. Ovláda základné pravidlá slušného správania, vie nadviazať kontakt, cíti sa dobre v skupine. Psychická zrelosť sa dá docvičiť, ale fyzická nie.
Citová zrelosť znamená, že dieťa je schopné vydržať istý čas mimo rodiny. Vie ovládať prejavy svojich emócii, či už ide o plač, krik, alebo radosť. Ak mu to robí problém, nie je ešte schopné ísť do školy.
Pani psychologička Janka Karasová nám vysvetlila, aké dôležité je venovať sa deťom nielen pred vstupom do základnej školy. Deťom treba veľa čítať, rozprávať sa s nimi. V poslednom čase narastá veľa porúch reči u detí, keďže deti viac času trávia pred televízorom a pri počítači, ako s rodičmi. Preto sa po prečítaní rozprávky s deťmi o nej rozprávajme, vymýšľajme rôzne príbehy, hrajme s nimi divadielko, dajme deťom veľa strihať, kresliť, modelovať.
Podľa Karasovej má už 95 % opýtaných detí jasno, či chce ísť do školy, alebo nie. Deti, ktoré nie sú na školu pripravené, často samy hovoria o tom, že do školy ísť ešte nechcú. V tomto prípade treba dať dieťaťu na výber - škola, alebo škôlka. Nepýtať sa na to, či chce ísť do školy. Rodič najlepšie pozná svoje dieťa ak ho má rád a venuje sa mu. Ak ste presvedčení, že vaše dieťa ešte nie je zrelé do školy, netreba sa nechať do niečoho dotlačiť, ale radšej sa poradiť s psychológom, učiteľkou v materskej škole, známymi.
Diskusiu mamičiek s pani Karasovou vhodne doplnila učiteľka prvého stupňa Mgr. Zuzana Bošková. Vysvetlila potrebu odkladu a jeho prínos pre nezrelé deti, ktoré týmto vždy len získajú. Porovnala rozdiel medzi chlapcami a dievčatami narodenými napríklad v júni. Pripomenula tiež, že deti sa v tomto období veľmi rýchlo menia a aj za pár týždňov dokážu urobiť veľký pokrok. Vyzdvihla tiež veľmi dobrú spoluprácu medzi základnou školou a pedagogicko-psychologickou poradňou.
Takže rodičia - nemajte z odkladu školskej dochádzky vášho dieťaťa strach, zvážte, že všetky problémy, radosti i starosti s dieťaťom budete znášať a riešiť v prvom rade vy.

Zapísala: Zuzka

Materiály z prednášky:
Stimulačný program pre deti predškolského veku
s cieľom dôkladnej prípravy pre vstup do školy

Považský Obzor: Školská zrelosť
video
Videozáznam TV Považie (wmv - 2,59 MB)

Cvičenie so škôlkármi <<< >>> Tvorivá dielňa december 2007

Domov| Pripravujeme| Poradne| Kronika| Projekty| 2% z dane| O nás| Kontakt
© 2004-2022 MC VČIELKA   mcvcielka@mcvcielka.sk