Home
Domov Kronika Projetky 2% Z DANE O nás Kontakt

MC VČIELKA
ZŠ Rozkvet 2047
017 01 Pov. Bystrica
vcielka_logo.gif, 2,8kB
tel: 0949 391 530
Kde nás nájdete...

najdete-nas-na-facebooku150.png, 4,2kB


Mesto Považská Bystrica poskytlo MC Včielka finančnú dotáciu.

Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým darcom 2% dane.
Peniaze budú použité na nájomné.

Kronika 2007

11.10.2007 - Hyperaktivita u detí školského a predškolského veku
Prednáška - MC Včielka


11.10.2007
Hyperaktivita

11.10.2007
Hyperaktivita

11.10.2007
Hyperaktivita

11.10.2007
Hyperaktivita

Vo štvrtok – 11.októbra 2007 – ožilo naše materské centrum väčším počtom mamičiek, ktoré si prišli vypočuť zaujímavú prednášku našej odborníčky - p. psychologičky Mgr.Janky Karasovej. Téma Hyperaktivity predškolských a školských detí je veľmi aktuálna, často si však nevieme vysvetliť, čo všetko tento termín zahŕňa. A práve s hyperaktivitou sa stretávame denne, či už v rodinách, školách, medzi deťmi i dospelými. Stačí, ak si človek osvojí základné pravidlá prístupu k takýmto deťom a nepozerá sa na ne ako na „neposlušné“.
Termín porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (syndróm ADHD- Attention Deficit Hyperactivity Disorders) sa vzťahuje na deti , ktoré nie sú schopné sústrediť sa alebo pokojne sedieť podobu primeranú ich veku.
Menej často sa objavuje nápadne znížená aktivita (hypoaktivita) spojená s nepozornosťou. Tieto deti sú rodičmi označované ako dobré a tiché, ale aj s nimi môžu byť problémy. Ich pracovné tempo býva pomalé, veľmi rýchlo sa unavia, v myslení a v rozhodovaní sa prejavuje ťažkopádnosť.

Hyperaktívne deti sú deti motoricky nepokojné, roztržité, so zvýšenou vnímavosťou k podnetom okolo seba. Často odmietajú školský poriadok s pokojným sedením a sústredenosťou. prispôsobujú podmienkam školskej disciplíny, rušia vyučovaciu hodinu a výchovnú prácu kolektívu, samy sa do nej ťažko zapájajú.
prispôsobujú podmienkam školskej disciplíny, rušia vyučovaciu hodinu a výchovnú prácu kolektívu, samy sa do nej ťažko zapájajú.

Navonok môžu tieto priestupky pôsobiť ako vedomé porušovanie školského poriadku. Žiacka knižka sa plní poznámkami o nepozornosti na vyučovaní, nedisciplinovanosťou cez prestávky, o neplnení si školských povinností. Len ojedinele sa syndróm hyperaktivity vyskytuje izolovane. Väčšinou sú prítomné i rôzne výkonové poruchy- dyslexia, dysortografia, porucha reči, motoriky.
Príčiny poruchy pozornosti a hyperaktivity sú rôzne - niekedy je ťažké ich zistiť. Niektoré úzko súvisia s dedičnosťou, iné vznikajú na základe ochorenia alebo poškodenia centrálnej nervovej sústavy – počas tehotenstva, pôrodu alebo po pôrode.

Prejavy ADHD

 • Nápadne zvýšená aktivita (hyperaktivita), nepokoj a dráždivosť
 • dieťa bezúčelne pohybuje rukami, nohami, nevydrží sedieť v pokoji na prispôsobujú podmienkam školskej disciplíny, rušia vyučovaciu hodinu a výchovnú prácu kolektívu, samy sa do nej ťažko zapájajú.
 • na stoličke sa stále otáčajú
 • gestikulácia a mimika je veľmi živá a nápadná vo svojom prejave,

Nesústredenosť, malá vytrvalosť pozornosti a jej nízka intenzita.
 • dieťa vyrušujú všetky podnety z okolia, na všetko „musí“ reagovať
 • ,
 • pri práci a pri učení nie je schopné dlhodobejšie udržať pozornosť, potrebuje časté prestávky,
 • nedokončí jednu činnosť a hneď sa pustí do druhej,
 • občas nevníma, čo hovorí.

Impulzivita
 • dieťa „musí“ reagovať na každý podnet zo svojho okolia, ťažko sa vie ovládať,
 • najskôr koná a potom myslí,
 • pri hrách a v komunikácii mu robí problém počkať, kým príde na neho rad,
 • len s ťažkosťami postupuje podľa stanovených pravidiel.

Nápadné výkyvy nálad a duševnej výkonnosti.
 • niekedy je dieťa pomerne pokojné a pozorné, inokedy ho nie je možné zvládnuť,
 • ľahko sa nechá vyviesť z miery náhodnými, nepodstatnými príhodami,
 • podráždenosť dieťaťa sa zvyšuje pri každej väčšej záťaži.

Nerovnomerný vývin jednotlivých psychických funkcií
 • v niečom je dieťa nadpriemerne šikovné, v niečom zlyháva,
 • dieťa môže byť aj nadpriemerne inteligentné.

Niekedy sa vyskytuje telesná neobratnosť, narušená orientácia v priestore a čase.
 • občas sú prítomné i ťažkosti v písaní, v čítaní a vo výtvarnom prejave,
 • dieťa často stráca rôzne školské pomôcky, časti oblečenia a pod.

Ako vychovávať hyperaktívne a nepokojné deti

Výchovné vedenie hyperaktívnych detí vyžaduje veľa trpezlivosti, rozvahy a dôslednosti. Neposedné deti majú od začiatku života ťažké podmienky, pretože sú považované za zlé.
Je ťažké dať presný návod na výchovu, lebo každé dieťa je iné a vyžaduje si špeciálny prístup.

P. psychologička Janka ponúkla opäť niekoľko užitočných a osvedčených rád, ktoré pomôžu všetkým dospelým, ktorí majú záujem takýmto deťom pomôcť. Čo však skutočne pomáha - podľa jej skúseností - je - trpezlivý prístup, pri ktorom svoje dieťa naučíte ovládať tie zložky jeho správania, ktorých ovládanie je zatiaľ mimo jeho možností.
 • Nepovažujte prejavy hyperaktivity za vedomé a úmyselné. Netrestajte dieťa za to. Zachovajte si nadhľad, nenechajte sa strhnúť jeho správaním k nepokoju a vlastnej nerozvážnosti.
 • Rozdeľte určité zadania alebo úlohy na menšie časti, ktoré bude schopné splniť ľahšie.
 • Potrebná je častá a okamžitá spätná väzba rodiča o tom, ako sa dieťa správa. Deti potrebujú viac pochvaly a odmena a trest má nasledovať okamžite po svojej príčine.
 • Na začiatku vášho úsilia o zmenu správania dieťaťa ho odmeňujte častejšie a rýchlejšie ako u ostatných detí ( napr. cukríky, peniaze ).
 • Dajte dieťaťu odmenu na začiatku, napr. učenia- ak nesplní vami stanovené požiadavky, časť odmeny mu zoberte. Takéto deti sa nerady niečoho vzdávajú.
 • Dávajte dieťaťu pri učení často prestávky.
 • Na dieťa sa snažte pôsobiť pozitívne, nie negatívne- snažte sa hyperaktivitu niekedy prehliadať.
 • Pokojne vysvetlite dieťaťu, čo sa vám na správaní nepáči a prečo.
 • Buďte dôslední a zásadoví vo svojich požiadavkách voči dieťaťu. Snažte sa stále reagovať rovnako. Uistite ho, že ho máte radi a že vám na ňom záleží- prítúĺte si ho často.
 • Dôležitý je jednotný postup oboch rodičov.
 • Naučme sa predvídať problémy a situácie a predchádzajme im.
 • Doprajte dieťaťu dostatok pohybu- nenúťme ho do úplného kľudu.
 • Majme na dieťa primerané požiadavky- dávajme mu úlohy a povinnosti o ktorých vieme, že ich zvládne.
 • Nájdite činnosť, v ktorej vyniká, podporte ho v nej a pozdvihnite jeho sebavedomie. Chváľte ho za snahu.
 • Jasne definujte svoje pravidlá a očakávania od dieťaťa- povedzte vždy presne, čo od neho chcete.
 • Môžete vytvoriť aj písomnú dohodu.
 • Berte svoje dieťa také, aké je. Netrápte sa myšlienkou, že by mohlo byť vaše dieťa lepšie. Každý z nás potrebuje počuť, že je dobrý a že za niečo stojí.
 • Cvičte svoju schopnosť odpúšťať. Každý večer si v mysli nechajte prebehnúť všetky udalosti dňa a odpustite svojmu dieťaťu to správanie, ktoré nezodpovedalo vašim predstavám. Potom si pripočítajte k dobru všetko to, čo robíte pre svoje dieťa.
Prognóza vývinu detí s ADHD
Dlhodobé výskumy potvrdili, že vekom dieťaťa s postupným vyzrievaním nervového systému problémov ubúda. Trvá to však dlho a je potrebné obrniť sa veľkou trpezlivosťou.
Veľmi tiež záleží na kvalite spoločenského a rodinného života. Dôležitý je aktívny prístup k osudu dieťaťa a láska k nemu.

Okrem týchto cenných rád a odborných poznatkov nám p. psychologička Janka pripravila aj výborný materiál AKO UPOKOJIŤ SVOJE DIEŤA, ktorý nájdete u nás v materskom centre a tu:
Výchova detí s hyperaktivitou str.1 (jpg)
Výchova detí s hyperaktivitou str.2 (jpg)
Výchova detí s hyperaktivitou str.3 (jpg)
Výchova detí s hyperaktivitou str.4 (jpg)

Ako upokojiť svoje dieťa str.1 (jpg)
Ako upokojiť svoje dieťa str.2 (jpg)
Ako upokojiť svoje dieťa str.3 (jpg)
Ako upokojiť svoje dieťa str.4 (jpg)
Ako upokojiť svoje dieťa str.5 (jpg)
Ako upokojiť svoje dieťa str.6 (jpg)

Po viac ako dvoch hodinách sa nám nechcelo odchádzať, mnohé z nás položili otázku aj z iných oblastí výchovy a znovu sme sa lúčili s dobrým pocitom. Veríme, že táto prednáška nebola posledná a už teraz sa tešíme na ďalšie.

video
Videozáznam TV Považie (wmv - 2,34 MB)

Cvičenie so škôlkármi <<< >>> Diskotéka

Domov| Pripravujeme| Poradne| Kronika| Projekty| 2% z dane| O nás| Kontakt
© 2004-2022 MC VČIELKA   mcvcielka@mcvcielka.sk