Home
Domov Kronika Projetky 2% Z DANE O nás Kontakt

MC VČIELKA
ZŠ Rozkvet 2047
017 01 Pov. Bystrica
vcielka_logo.gif, 2,8kB
tel: 0949 391 530
Kde nás nájdete...

najdete-nas-na-facebooku150.png, 4,2kB


Mesto Považská Bystrica poskytlo MC Včielka finančnú dotáciu.

Ďakujeme.
Ďakujeme všetkým darcom 2% dane.
Peniaze budú použité na nájomné.

Kronika 2007

8.2.2007 - Kam do škôlky?
MC Včielka

8. februára sme si do Materského centra pozvali zástupkyne piatich považsko-bystrických materských škôlok, aby mohli mamičky informovať o možnostiach, ktoré práve ich škôlka ponúka a odpovedali na rôzne otázky ešte pred zápisom do MŠ, ktorý začína 1.3. Takže "Kam do škôlky?" Pozvanie prijali: MŠ Rozkvet(malá),Rozkvet(veľká), MŠ Mierová, MŠ Dukelská a MŠ Železničná. Na úvod p.riaditeľky predstavili svoju škôlku, aby si mamičky urobili základný obraz:

  MŠ Rozkvet ( veľká)
 • prevádzka od 6.00-16.00
 • MŠ je zapojená do projektu Zdravá škôlka
 • Ponúkajú saunu pre staršie deti
 • Pravidelne organizujú Školu v prírode pre deti
 • Výučba angličtiny
 • V lete je 5 týždňov škôlka zatvorená
  MŠ Mierová
 • prevádzka 6.00-15.30. od septembra predlžujú až do 16,15(16.30)-podľa záujmu
 • 4 triedy
 • Anglický, nemecký jazyk, výtvarný a tanečný krúžok, Lego dacta krúžok
 • Podľa záujmu organizujú plavecký výcvik, Školu v prírode
  MŠ Rozkvet (malá)
 • sídli v bytovke, všetko je upravené pre deti
 • prevádzka od 6.00-16.00
 • 2 triedy
 • MŠ je zapojená do projektu Zdravá škôlka
 • Pravidelne organizujú Školu v prírode pre deti
  MŠ Železničná
 • najväčšia škôlka v meste, je samostatným právnym subjektom, takže môže si na seba aj zarábať
 • prevádzka od 6.00-16.00. Dá sa predĺžiť, ak bude dostatočný záujem rodičov.
 • Majú logopédku, 2 x týždenne pracuje s deťmi, je to platená služba
 • Anglický jazyk, hudobno-pohybová činnosť(v spolupráci so ZUŠ),výtvarný krúžok
 • 1x mesačne chodia deti do počítačovej učebne na V.ZŠ, v škôlke vôbec nemajú počítače, videá, televízori - zámerne
  MŠ Dukelská
 • majú aj jasličky, 4 triedy
 • prevádzka od 6.00-16.00
 • anglický jazyk, pohybová výchova, hudobno-dramatický krúžok(folklórne zamerané programy)
 • majú veľký dvor s ihriskom (potrebovalo by ale rekonštrukciu)

V otázkach zazneli rôzne témy, prehľad aj s odpoveďami ponúkame:

Musia deti v škôlke spať, aj ak už doma nespávajú?
Pre deti je odpočinok potrebný, zväčša aj ak už doma cez obed nespia, v škôlke s tým problém nie je. Väčšie deti- predškoláci majú počas oddychového času záujmovú činnosť- krúžky a celkovo je čas vyhradený na odpočinok kratší. Deti spať nemusia, stačí ak sú na lôžku.

Dá sa zabezpečiť pre deti špeciálna strava- diéty a pod.?
Väčšina škôlok dokáže zabezpečiť diétnu stravu podľa požiadaviek, prípadne je možné nosiť stravu z domu.

Čo by malo dieťa pred nástupom do škôlky zvládať?
- Nesmie mať plienky( maximálne ak na spanie)
- malo by samostatne jesť
- malo by sa samostatne obliekať (v začiatok a u malých detí učiteľky pomáhajú)

Ak sa chce rodič porozprávať s učiteľkou, riaditeľkou o problémoch, o svojom dieťati nerušene ako to má urobiť?
V čase medzi 10.00-12.00 sú konzultačné hodiny v riaditeľni. Treba tam v tomto čase zájsť a povedať o konkrétnom probléme. Ak majú rodičia nejaké výhrady a sťažnosti, tiež by najskôr mali zájsť za riaditeľkou.

Aké sú kritériá pre prijatie dieťaťa do škôlky?
Prednostne sa berú do škôlky predškoláci a deti s odloženou školskou dochádzkou, takisto deti prijaté do jasličiek prechádzajú do vyššej triedy v škôlke automaticky. Ak je málo voľných miest, môže škôlka prijatie dieťaťa zamietnuť- prednostne napr. ak je matka ešte na rodičovskej dovolenke, nezamestnaná. Prijíma sa zvyčajne vždy k 1.9.

Sú nejaké úľavy pre rodičov v hmotnej núdzi?
Rodič v hmotnej núdzi by mal priniesť do škôlky potvrdenie o hmotnej núdzi a nemusí platiť prevádzkový poplatok 100,- Sk mesačne. Namiesto dennej stravnej jednotky, ktorá je 21,- Sk platí iba 7,- Sk/ deň. Pokiaľ má takýto rodič predškoláka, dieťa má nárok na nákup školských pomôcok v hodnote 500,- Sk 2x za rok. Potvrdenie je platné pol roka, ak sa rodič medzičasom zamestná, všetky úľavy na dieťa mu do uplynutia platnosti potvrdenia trvajú.

Má sa deťom dávať do MŠ desiata?
Okrem ovocia nie. Niektoré škôlky nedoporučujú ani ovocie, aby si deti navzájom nezávideli. Niekde majú systém, že rodičia donesú na začiatku týždňa ovocie pre dieťa na celý týždeň a učiteľky ho spravidla medzi deti delia.

A ešte niekoľko postrehov riaditeliek a učiteliek zo škôlok.
Až 70% detí predškolského veku má v súčasnosti rečové problémy. S deťmi sa doma stále menej komunikuje, veľa pozerajú televíziu, videá, hrajú sa na počítačoch (na meste je návrh platiť logopéda spoločného pre všetky škôlky, ak sa nájdu financie). Chýbajú im základy bežnej dopravnej výchovy, zväčša sa prepravujú v autách, nevedia bezpečne prechádzať cez cestu, jazda v autobuse alebo vlaku je pre mnohé zážitkom. Rovnako ako návšteva skutočného starého divadla - napr. bábkového v Žiline. Deti bývavajú často večer dlho hore, málo spávajú. Rodičia často zbytočne dávajú deťom odklad školskej dochádzky, nie je to dobré. Školskú zrelosť by mal posúdiť odborník - pedagogicko-psychologická poradňa. Ak je dieťa choré, nemali by ho rodičia dávať do škôlky. Zákon už umožňuje vyžadovať od rodiča, v prípade pochybností o dobrom zdravotnom stave dieťaťa lekárske potvrdenie, že dieťa môže chodiť do škôlky.


Kam do škôlky?
8.2.2006

Kam do škôlky?
8.2.2006

Kam do škôlky?
8.2.2006

Kam do škôlky?
8.2.2006
videoVideozáznam z akcie (wmv - 2,7 MB)
Záznam z TV Považie (wmv - 3,5 MB)


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU.

Tvorivá dielňa február 2007 <<< >>> Valentínsky karneval

Domov| Pripravujeme| Poradne| Kronika| Projekty| 2% z dane| O nás| Kontakt
© 2004-2022 MC VČIELKA   mcvcielka@mcvcielka.sk